×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Investice jednoho z manželů do společného, avšak družstevního bytu

V době provedení rekonstrukce byl byt ve vlastnictví bytového družstva. Investice z výlučného majetku jednoho z manželů proto nesměřovala vůči majetku náležejícímu do SJM, nýbrž do majetku třetí osoby (družstva). Tuto investici za vnos do SJM považovat nelze. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1794/2020 však tuto skutečnost nelze ani ignorovat a je třeba k ní při vypořádání SJM přihlédnout.

Manželům byl přidělen družstevní byt od zaměstnavatele jednoho z nich. Splacen byl formou srážek ze mzdy. V bytě proběhla rekonstrukce, kterou financoval manžel s vyššími výdělky, z vlastních výlučných prostředků. Manželé v bytě po celou dobu společně žili v rodinné domácnosti. Zároveň byl však byt v době rekonstrukce stále v majetku družstva. Následně byl byt převeden z družstevního vlastnictví do společného jmění manželů.

Mezi manželi nakonec došlo k rozvodovému řízení a v rámci něj k vypořádávání SJM. Zatímco manžel poskytnuvší své prostředky na rekonstrukci označil vložené prostředky jako vnos do SJM, druhý z manželů byl opačného názoru.

Nejvyšší soud nakonec rozhodl, že finanční prostředky vynaložené na rekonstrukci družstevního bytu nejsou vnosem do SJM ve smyslu § 742 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. Nedošlo totiž k rozmnožení majetku SJM. Jednalo se o investici do majetku třetí osoby (družstva).

Na druhou stranu podle názoru Nejvyššího soudu nelze opomíjet, že manžel, který rekonstrukci financoval, zvýšil hodnotu členského podílu v družstvu a tím došlo ke zprostředkovanému obohacení SJM. Tato skutečnost tak může být pro soud důvodem, proč rozdělit SJM v jiném poměru než 1:1. Věc byla proto vrácena soudu prvního stupně.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokát a partner KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 29.7.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699