×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Home office konečně v zákoníku práce? V Portugalsku ano, v Evropě brzy, kdy v bude i v Čechách?

Novela portugalského zákoníku práce reaguje na zvýšenou četnost práce na home office. Regulace upravující tzv. právo na odpojení je nyní připravována i v evropském parlamentu. Potenciálně tak může být i tato zahraniční právní úprava inspirací pro české zákonodárce. Fanoušci pracovního práva mohou portugalský zákoník práce dohledat pod č. 7/2009 tamní sbírky zákonů.

První důležitá novinka je snaha o zavedení tzv. práva na odpojení. Portugalci však používají zrcadlovou konstrukci a do zákona vtělili zákaz pro zaměstnavatele kontaktovat zaměstnance mimo pracovní dobu, a to třeba i emailem. Podle našeho názoru nejde o šťastnou formulaci, když čím dál více lidí vyřizuje korespondenci v různou denní dobu (např. z důvodů, že je nikdo neruší.) Zákaz tak působí velmi omezujícím způsobem pro obě strany a daleko vhodnější by bylo do zákona formulovat právo zaměstnance např. na zmíněné emaily nebo jinou komunikaci zkrátka nereagovat bez možnosti zaměstnavatele toto jakkoliv postihovat.

Do zákona se na jihu Evropy dostala další novinka, a to povinnost zaměstnavatelů proplácet dodatečné náklady, které zaměstnancům v režimu home office vznikají.

V neposlední řadě je třeba uvést též právo zaměstnanců pracujících z domova na pravidelný kontakt s nadřízeným, aby se necítili izolováni a odstřiženi od dění „v kanceláři.“

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 21.12.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699