×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Aktuální přehled platných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Omezení pohybu

 • Zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště v počtu přesahujícím dvě osoby, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
 • Omezení volného pohybu osob na území ČR do 11.4.2020 06:00:
  • opuštění bydliště je možné jen ve vymezených případech, mezi které patří:
   • cesta do zaměstnání nebo podnikání
   • nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými
   • nákup potravin, základních potřeb, léčiv nebo potřeb pro zvířata
   • cesta k lékaři
   • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu
   • individuální vycházky do parků nebo do přírody
  • povoleny jsou služební pochůzky policistů, strážníků, lékařů nebo sociálních pracovníků, dále k výkonu povolání nebo vybraných činností
  • kontakt na veřejných místech má být minimalizován na nezbytně nutnou dobu a míru
  • zaměstnavatele mají v co největší míře umožnit práci z domova, čerpání dovolené a placeného pracovního volna, a dále utlumit činnost, která není významná pro zachování činnosti zaměstnavatele
  • lidé mají dodržovat bezpečný odstup 2 metry od ostatních, používat co nejvíce bezhotovostní styk a ve zvýšené míře dát na hygienická opatření
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb do 11.4.2020 06:00 s výjimkou:
  • neveřejných provozoven – např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení
  • zákaz umožňuje prodej mimo provozovnu bez časového omezení (tzv. take away bez vstupu do provozovny)
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v maloobchodních prodejnách potravin, s prodejní plochou přesahující 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let věku a jejich doprovod, osoby pracující v sociálních službách a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Přeshraniční styk

 • Zákaz vstupu cizinců na území ČR do 12.4.2020. Netýká se to lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Vydávání víz a povolení k pobytu bylo zastaveno.
 • Při příjezdu do ČR z rizikové země (!) je nutné počítat s povinnou 14denní karanténou.
 • Zákaz vycestování z území ČR do 12.4.2020. Výjimka platí pro:
  • cizince a občany ČR mající pobytové oprávnění v jiné zemi jednorázově opouštějící ČR,
  • přeshraniční pracovníky, tzv. pendlery za dodržení níže popsaných pravidel,
  • pracovníky mezinárodní dopravy,
  • pracovníky servisu kritické infrastruktury,
  • diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
  • v naléhavých mimořádných situacích.
 • Pravidla pro tzv. pendlery - dělí se na 3 skupiny:
  1. Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému – platí pro překračování hranic s ČR, Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem.
   • Nově se po této skupině vyžaduje pouze Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS (nový vzor k dispozici na webu mvcr.cz)
   • Nevyžaduje se už: knížka přeshraničního pracovníka, četnost překračování hranice, karanténa po návratu
  2. Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem
   • Ke změnám nedochází, nadále platí pravidla jako doposud:
    • Pravidelnost překračování vnitřní hranice (alespoň 3x týdně v jednom směru), místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice), pendler u sebe musí mít potvrzení od zaměstnavatele a knížku přeshraničního pracovníka
 1. Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem, dělí se na dvě podskupiny:
  • Pendleři překračující hranice z území ČR:
   • Mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii
  • Pendleři překračující hranice na území ČR:
   • Po ukončení 21-denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21-denního cyklu
   • Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy
  • Pro obě skupiny dále platí:
   • Musí pendlovat pouze v turnusech dlouhých nejméně 21 dní
   • Nemusí splňovat hranici 100 km dojezdu. Pokud však jedou dále 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechod s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody.
   • Nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto povede sama policie v el. Podobě
   • Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování.
  • Ubytování pro pendlery v Německu, Rakousku a ČR zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt, nikoliv státní orgány a platí pro něj výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby
  • Zákaz mezinárodní přeshraniční osobní dopravy zajišťované vozidly s kapacitou nad 9 osob dopravu cestujících přes hranice ČR pro všechny dopravce. Zcela je zakázána drážní a lodní přeshraniční doprava.
  • Na hranicích s Německem a Rakouskem jsou uskutečňovány metodické hraniční kontroly do 4.4.2020 do 23:59. Přechod přes hranice je možný jen na 11 stanovených místech.
   • Otevřené přechody s Německem: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána.
   • Otevřené přechody s Rakouskem: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.
  • Na hranicích s Polskem a Slovenskem jsou uskutečňovány metodické hraniční kontroly ze strany Polska a Slovenska.
  • Omezení přeshraniční dopravy se netýká přepravy zboží a jejich řidičů se nedotýká zákaz vycestování a povinná karanténa. Pro přepravce byla zřízena infolinka v českém jazyce 225 131 810 a anglické jazyce 225 131 820.
  • Nařizuje se všem přeshraničním pracovníkům strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Omezení provozů podnikatelů

 • Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb do 11.4.2020 06:00 s výjimkou:
  • potravin,
  • pohonných hmot,
  • paliv,
  • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
  • malých domácích zvířat,
  • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • novin a časopisů,
  • tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren,
  • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně
  • autoservisů do 30 osob,
  • odtahových služeb,
  • prodejců náhradních dílů,
  • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb,
  • prodejen jízdenek,
  • lázeňských zařízení poskytujících služby alespoň částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
  • pohřebních služeb,
  • květinářství,
  • prodejen a výdejen zdravotnických prostředků
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
  • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
  • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • realitního zprostředkování,
  • služeb účetních a daňových poradců,
  • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo ostatků do uren,
  • oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  • myčky automobilů,
  • činností, které nejsou živností podle živnostenského zákona
 • Od 27.3. se zákaz prodeje ubytovacích služeb nevztahuje na osoby, které potřebují ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné činnosti,
 • Omezení prodeje nebaleného pečiva pouze na případy, kde nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • Povinnost podnikatele zajistit u vstupu do maloobchodní prodejny potravin jednorázové rukavice pro nakupující do 11.4.2020 06:00
 • Zákaz dalších vybraných provozů do 11.4.2020 06:00:
  • ubytovací služby kromě ubytoven, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízení
  • autoškoly
  • alternativních taxislužeb (např. Uber, Bolt) kromě rozvozu potravin
  • samoobslužné prádelny a čistírny
  • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů (tyto materiály tak mohou nakoupit jen podnikatelé pro svou činnost)
  • přímý prodej jízdenek průvodčími ve vlacích
 • Zákaz prodeje v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejních plochou přesahují 5000 m2 do 11.4.2020 06:00
 • Zákaz provozu heren a kasin podle zákona o hazardních hrách.
 • Zákaz činnosti některých služeb, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, turistická informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště.
 • Zákaz prodeje na tržnicích a tržištích.
 • Doporučení za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 1. všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu
 • Zákaz pro všechny poskytovatele zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Omezení provozů veřejných služeb

 • Omezení úředních hodin správních orgánů a orgánů veřejné moci na pondělí a středu v rozsahu maximálně 3 hodiny denně do 11.3.2020 06:00.
 • Zákaz návštěv ve věznicích – toto se netýká advokátů a jejich klientů. Vězňům budou upraveny možnosti telefonování a přijímání balíčků za účelem zmírnění opatření.
 • Povinné uzavření všech základních, základních uměleckých a středních škol. Prezenční výuku musely přerušit také vysoké školy. Opatření platí do odvolání.
 • Zákaz provozu denních stacionářů. Současně byla stanovena pracovní povinnost studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol v oborech spojených se sociální péčí (v době zpracování nebyl k dispozici písemný přehled uvedených oborů).

Další opatření

 • Zřízena speciální linka 1212, která má sloužit především pro informace ohledně koronaviru a má ulehčit lince 112.
 • Zákaz čerpání dovolené pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty, zdravotnický personál a zaměstnance subjektů krizové infrastruktury po dobu nouzového stavu,
 • Daňová opatření pro zmírnění dopadů – zejména promíjení sankcí za pozdní přiznání a hlášení, ve vztahu k 3. a 4. vlně EET pak přislíben mírnější přístup v rámci prováděných kontrol, kdy namísto sankcí by měl být volen spíše edukační způsob řešení
 • Pracovní povinnost pro:
  • studenty 5. a 6. ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol
  • studenty posledních ročníků
   • všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,
   • dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
   • zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,
   • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,
   • praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole
  • studenty v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • studenty středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Omezení platnosti tzv. „modrých zón“ ve městech a obcích
 • Byly odloženy doplňující senátní volby na Teplicku.
 • Krajští hejtmané mají určit školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti ve věku 3 – 10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie nebo zdravotníků. Maximální počet dětí v jedné skupině byl stanoven na 15.
 • Zřízen Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích.
 • Dochází k dočasnému omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, redukuje se rozsah dopravy na jednotlivých relacích na minimálně dvouhodinový takt, a to pouze pro období platnosti vládního nařízení omezujícího volný pohyb osob.
 • Schválen návrh novely, jež zavede ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ve výši 424 Kč/den, tj. cca 14 000 Kč/měsíc, které zůstaly doma kvůli zabezpečení péče o dítě. Vztahuje se na péči o dítě ve věku 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Opatření bude platit po celou dobu trvání nouzového stavu a 31.3. ho bude projednávat Sněmovna.
 • Schválen program „Antivirus“ dle návrhu ministryně práce a sociálních věcí na podporu zaměstnanosti. Stát bude zaměstnavatelům přispívat na mzdové náklady vzniklé kvůli zavedení mimořádných opatření. (odkaz na článek?)
 • Vláda nařídila všem poskytovatelům lůžkové péče, aby povinně vyčlenili kapacitu pro pacienty s COVID-19. Celkově by mělo být v první fázi připraveno v ČR 400 lůžek s plicní ventilací a dalších 400 s kyslíkovou podporou. Rovněž se zakazují návštěvy pacientů u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a všem poskytovatelům pobytových sociálních služeb a všem odlehčovacím sociálním službám. V praxi se tak zakazuje přítomnost otců u porodů.
 • Odloženo spouštění přechodu na televizní standard DVB-T2 v oblastech, kde k přechodu ještě nedošlo.
 • Od 24.3.2020 zrušeny poplatky za odesílání datových zpráv. Účelem je podpora dálkové komunikace s úřady.[1]
 • Byly schváleny zákony, které OSVČ odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění, a to na dobu šesti měsíců, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podobně byly odpuštěny i minimální povinné platby na zdravotné pojištění. Rozdíl mezi minimální výši platby a odpovídající výší může být doplacen později.
 • Odložení závěrečné fáze EET o 3 měsíce po skončení nouzového stavu a ve stejné době je přislíbena shovívavost s již zavedenou EET, a to zejména s ohledem na nutnost obnovy certifikátů.
 • Přijat tzv. liberační balíček, jímž se navrhuje podnikatelům mimo jiné prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických i právnických osob. Dále se zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje se posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytých nemovitých věcí na 31. srpen 2020.
 • Vláda schválila návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči. Úřad práce ČR by tak měl při stanovení výše a výplat dávek na 2. kalendářní čtvrtletí vycházet z údajů o příjmech a nákladech na bydlení, které byly doloženy pro 1. kalendářní čtvrtletí. Jedná se vyplácení dávek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči.
 • V diskuzi jsou návrhy na plošný odklad splátek půjček a splatnosti nájmů podnikatelských prostor v provozech, jejichž činnost byla dotčena opatřeními vlády.
 • Schválena pomoc pro epidemií postižené zemědělce. Opatření umožní například odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování.[2]
 • Odloženy maturitní zkoušky a jednotné příjímací zkoušky na střední školy. Státní část maturitních zkoušek se omezí pouze na didaktickou část, tedy bez písemných prací. Přijímací zkoušky se budou konat nejméně 14 dní ode dne ukončení zákazu prezenční výuky.
 • Navýšen objem prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Praha, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.

COVID-19 je zařazen do nařízení vlády, kterým se vymezují nakažlivé nemoci, a proto porušení opatření již může být trestným činem šíření nakažlivé nemoci.

[1] https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART

[2] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699