×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Aktuální přehled platných opatření v souvislosti s koronavirem

Omezení pohybu

 • Omezení volného pohybu osob na území ČR do 24.3.2020 06:00: 
  • opuštění bydliště je možné jen ve vymezených případech, mezi které patří: 
   • cesta do zaměstnání nebo podnikání
   • nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými
   • nákup potravin, základních potřeb, léčiv nebo potřeb pro zvířata
   • cesta k lékaři
   • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu
   • individuální vycházky do parků nebo do přírody
  • povoleny jsou služební pochůzky policistů, strážníků, lékařů nebo sociálních pracovníků, dále k výkonu povolání nebo vybraných činností
  • kontakt na veřejných místech má být minimalizován na nezbytně nutnou dobu a míru
  • zaměstnavatele mají v co největší míře umožnit práci z domova, čerpání dovolené a placeného pracovního volna, a dále utlumit činnost, která není významná pro zachování činnosti zaměstnavatele
  • lidé mají dodržovat bezpečný odstup 2 metry od ostatních, používat co nejvíce bezhotovostní styk a ve zvýšené míře dát na hygienická opatření
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb do 24.3.2020 06:00 s výjimkou:
  • neveřejných provozoven – např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení
  • zákaz umožňuje prodej mimo provozovnu bez časového omezení (tzv. take away bez vstupu do provozovny)
 • Zákaz všech veřejných i soukromých akcí s účastí více jak 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se naopak nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů.

Přeshraniční styk

 • Zákaz vstupu cizinců na území ČR. Netýká se to lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Vydávání víz a povolení k pobytu bylo zastaveno.
 • Při příjezdu do ČR z rizikové země (!) je nutné počítat s povinnou 14denní karanténou.
 • Zákaz vycestování občanů ČR do zahraničí. Výjimka platí pro řidiče zásobování, vlakové čety, příslušníky integrovaného záchranného systému i lidi, kteří v pracují v zahraniční do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice ČR.
 • Zákaz mezinárodní přeshraniční osobní dopravy zajišťované vozidly s kapacitou nad 9 osob dopravu cestujících přes hranice ČR pro všechny dopravce. Zcela je zakázána drážní a lodní přeshraniční doprava.
 • Na hranicích s Německem a Rakouskem jsou uskutečňovány metodické hraniční kontroly do 4.4.2020 do 23:59. Přechod přes hranice je možný jen na 11 stanovených místech.
  • Otevřené přechody s Německem: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána.
  • Otevřené přechody s Rakouskem: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.
 • Na hranicích s Polskem a Slovenskem jsou uskutečňovány metodické hraniční kontroly ze strany Polska a Slovenska.
 • Omezení přeshraniční dopravy se netýká přepravy zboží a jejich řidičů se nedotýká zákaz vycestování a povinná karanténa. Pro přepravce byla zřízena infolinka v českém jazyce 225 131 810 a anglické jazyce 225 131 820.

Omezení provozů podnikatelů

 • Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb do 24.3.2020 06:00 s výjimkou:
  • potravin,
  • pohonných hmot,
  • paliv,
  • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
  • malých domácích zvířat,
  • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • novin a časopisů,
  • tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren,
  • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně
  • autoservisů do 30 osob,
  • odtahových služeb,
  • prodejců náhradních dílů,
  • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb,
  • prodejen jízdenek,
  • lázeňských zařízení poskytujících služby alespoň částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
  • pohřebních služeb,
  • květinářství,
  • prodejen a výdejen zdravotnických prostředků
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
  • činností, které nejsou živností podle živnostenského zákona
 • Omezení prodeje nebaleného pečiva pouze na případy, kde nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • Zákaz dalších vybraných provozů do 24.3.2020:
  • ubytovací služby kromě ubytoven, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízení
  • autoškoly
  • alternativních taxislužeb (např. Uber, Bolt) kromě rozvozu potravin
  • samoobslužné prádelny a čistírny
  • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů (tyto materiály tak mohou nakoupit jen podnikatelé pro svou činnost)
  • přímý prodej jízdenek průvodčími ve vlacích
  • z výjimek provozu byly vyřazeny prodejny elektroniky, nyní je jejich provoz zakázán
 • Zákaz činnosti provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejních plochou přesahují 5000 m2 do 24.3.2020 06:00
 • Zákaz provozu heren a kasin podle zákona o hazardních hrách.
 • Zákaz činnosti některých služeb, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, turistická informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště.
 • Zákaz prodeje na tržnicích a tržištích.

Omezení provozů veřejných služeb

 • Omezení úředních hodin správních orgánů a orgánů veřejné moci na pondělí a středu v rozsahu maximálně 3 hodiny denně do 24.3.2020 06:00.
 • Zákaz návštěv ve věznicích – toto se netýká advokátů a jejich klientů. Vězňům budou upraveny možnosti telefonování a přijímání balíčků za účelem zmírnění opatření.
 • Povinné uzavření všech základních, základních uměleckých a středních škol. Prezenční výuku musely přerušit také vysoké školy. Opatření platí do odvolání.
 • Zákaz provozu denních stacionářů. Současně byla stanovena pracovní povinnost studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol v oborech spojených se sociální péčí (v době zpracování nebyl k dispozici písemný přehled uvedených oborů).

Další opatření

 • Zřízena speciální linka 1212, která má sloužit především pro informace ohledně koronaviru a má ulehčit lince 112.
 • Zákaz čerpání dovolené pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a zdravotnický personál po dobu nouzového stavu
 • Daňová opatření pro zmírnění dopadů – zejména promíjení sankcí za pozdní přiznání a hlášení, ve vztahu k 3. a 4. vlně EET pak přislíben mírnější přístup v rámci prováděných kontrol, kdy namísto sankcí by měl být volen spíše edukační způsob řešení
 • Pracovní povinnost pro:
  • studenty 5. a 6. ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol
  • studenty posledních ročníků
   • všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,
   • dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
   • zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,
   • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,
   • praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole
  • studenty v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • studenty středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Omezení platnosti tzv. „modrých zón“ ve městech a obcích
 • Byly odloženy doplňující senátní volby na Teplicku.
 • Krajští hejtmané mají určit školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti ve věku 3 – 10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie nebo zdravotníků. Maximální počet dětí v jedné skupině byl stanoven na 15.

Koronavirus je zařazen do nařízení vlády, kterým se vymezují nakažlivé nemoci, a proto porušení opatření již může být trestným činem šíření nakažlivé nemoci.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací