Stanovte si cíl, najdeme Vám cestu

KGS LEGAL

advokátní kancelář

Miroslav Kučerka, Karolina Spozdilová a Martin Goldstein spojili své dosud soukromé praxe v jednu advokátní kancelář, která poskytuje poradenství zejména v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, veřejných zakázek, insolvence a trestního a rodinného práva.Naše kancelář spolupracuje s dalšími advokáty, účetními a daňovými poradci, a tak nabízí klientům rovněž široké spektrum komplexních služeb korporátního poradenství a consultingu.

Aktuálně se věnujeme zejména tématu GDPR, kde společně s vybranými IT specialisty zajišťujeme komplexní poradenství při implementaci daného nařízení zejména pro poskytovatele celorepublikové zdravotních služeb, realitní kanceláře, správce pohledávek, nebankovní sektor a veřejné korporace.

Právní služby

Naše advokátní kancelář nabízí klientům právní služby jak v obecných odvětvích práva, mezi které řadíme občanské, obchodní, rodinné a trestní právo, spornou i nespornou agendu, tak ve specializovaných právních oblastech, zejména pak na poli veřejných zakázek, insolvence, samosprávy, PPP a práva Evropské unie.

O NÁS

Zakládáme si především na osobním přístupu ke každému klientovi, na řešeních, která vznikají na míru požadavkům a možnostem klienta. Na dlouhodobé spolupráci, péči o důvěru, kterou v nás naši klienti vkládají, na pečlivosti a maximální flexibilitě tak, abychom našim klientům byli vždy nablízku, pokud potřebují naše služby. Vždy hledáme možnosti, jak co nejlépe pochopit potřeby a přání klienta a snažíme se vtělit je do podoby, kterou od nás očekává. Hledáme a zvažujeme všechny pomyslné cesty, které vedou k cíli, jímž je komplexně nejlepší řešení pro konkrétního klienta. Při řešení zadané problematiky zvažujeme vhodnost nabízených řešení nejen pro konkrétní jednotlivý případ teď a tady, ale i s výhledem do budoucna. Snažíme se podat našim klientům vždy ucelený obraz bez otřepaných právních frází tak, aby byl stručný, avšak vždy jasný a výstižný.

Náš tým

Miroslav Kučerka

Mgr. Miroslav Kučerka

Specializace: obchodní právo, veřejné zakázky, správní právo, trestní právo, právo nemovitostí, soudní spory

Karolina Spozdilová

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D.

Specializace: GDPR, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, právo nemovitostí, právo IT technologií a duševního vlastnictví, soudní spory

Martin Goldstein

Mgr. Martin Goldstein

Specializace: obchodní právo, insolvence, dluhová poradna, právo nemovitostí, soudní spory

Petra Lukšíková

Mgr. Petra Lukšíková

advokát
Specializace: trestní právo, rodinné právo, soudní spory

Vít Klimpl

Mgr. Vít Klimpl

advokát
Specializace: Korporátní a obchodní právo, fůze, akvizice, závazkové právo a soudní spory

Přemysl Šanovec

Mgr. Přemysl Šanovec

advokátní koncipient
Specializace: Stavební právo, správní právo, obchodní a závazkové právo

Jakub Vodička

Jakub Vodička

Právní asistent

Marie Strnadová

Marie Strnadová

Právní asistent

Naše partnerská advokátní kancelář na Slovensku Steininger, law firm
Naše partnerská společnost ve Švýcarsku Agentur Pazdera
KONTAKTUJTE NÁS
Adresa

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Národní 416/37
110 00 Praha

informace

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699

Informace dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem při poskytování právních služeb: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.